SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/018 | 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.

Intézmény logo

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2024/2025. tanévre

Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

(OM azonosító: 203060/018)

INTÉZMÉNY

 

Elérhetőségek:

Telefonszám: +36-46-360-125/248

E-mail: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

Honlap: https://www.szemere.miskolc.hu/

Igazgató neve: Deák Szabolcs

Pályaválasztási felelős neve: Dudás Attiláné

E-mail címe: palyaorientacio_szemere@miskolci-szc.hu

Képzési kínálat

 

TECHNIKUM

6 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Specializált gép- és járműgyártás (alternatív járműhajtási technikus)

0011

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Specializált gép- és járműgyártás

 • Alternatív járműhajtási technikus (6 évfolyamos képzés)

 

 

 

5 éves technikumi képzés

Szakmai oktatás ágazata

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

Specializált gép- és járműgyártás

0001

Szépészet

0002

Rendészet és közszolgálat

0003

 

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakképzettség kimenete:

Specializált gép- és járműgyártás

 • Gépjármű-mechatronikai technikus (szakmairány: szerviz)

 

Szépészet

 • Fodrász
 • Kéz-és lábápoló technikus
 • Kozmetikus technikus

Rendészet és közszolgálat

 • Rendészeti technikus
 • Közigazgatási ügyintéző

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3 éves szakképző iskolai képzés

Szakmai oktatás ágazata

Szakképzettség kimenete

Tanulmányi területet jelölő egyedi kód

 

Specializált gép- és járműgyártás

Gépjármű mechatronikus

Járműfényező

Karosszérialakatos

 

0006

Elektronika és elektrotechnika

Villanyszerelő

0007

Rendészet és közszolgálat

Rendészeti őr

0008

Szociális

Gyermek-és ifjúsági felügyelő

0009

 

Sikeres ágazati alapvizsgát követően az ágazat lehetséges, választható szakmairány kimenete:

 • Elektronika és elektrotechnika: épületvillamossági szakmairány, villamos-hálózati szakmairány

 

A középfokú felvételi eljárásának rendje

Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Pályaalkalmassági vizsgálat: a Szépészet (0002) és a Rendészet-és közszolgálat (0003) tanulmányi területeken szükséges.

Általános felvételi eljárás: a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26–45. §-át, továbbá a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. mellékletet kell alkalmazni.

Helyi felvételi eljárás: központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges.

Az oktatás sajátos jellemzőinek megadása

A Szépészet (0002), a Rendészet és közszolgálat (0003), illetve Elektronika és elektrotechnika (0007) tanulmányi területek esetén, a tanuló a sikeres ágazati alapvizsgát követően – az iskolával történő előzetes egyeztetést követően – választhat a szakmairányok közül.

A tanuló választásának elfogadását befolyásolhatja az egyes kimeneteket választó tanulók száma. Ha egy kimenetet sokan választanak, az iskola a választás elfogadását további tanulmányi eredményekhez kötheti.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv(ek) megadása

angol, német

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók fogadásának megadása

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését is fogadjuk (a Rendészet és közszolgálat (0003, 0008), a Szociális (0009), valamint a Szépészet (0002) tanulmányi területek kivételével).

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai

A jelentkezők rangsorolása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. A felvételi pontszámot a következők adják: a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika (2-szeres súllyal) tantárgyakból. Az elérhető maximális pontszám: 60 pont.

Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanulónak valamelyik felvételi tantárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem sajátos nevelési tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.

A rangsorolás során az azonos pontszámot elérő tanulók közül az alábbi sorrend szerint előnyben kell részesíteni azt a tanulót,

 1. akinek halmozottan hátrányos helyzete ismert,
 2. akinek hátrányos helyzete ismert,
 3. azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Miskolcon található,
 4. akinek különleges helyzete ezt indokolja (a különleges helyzetet a tanuló a felvételi jegyzék összeállítását megelőzően igazolhatja):
 5. akinek testvére szintén az iskola tanulója,
 6. akinek testvére tanulója volt az iskolának,
 7. akinek szülője az iskola dolgozója.

Ha a fentiek alapján sem sikerül a rangsort egyértelműen megállapítani, az azonos pontszámú tanulók sorrendjét sorsolással döntjük el.

Azon tanulók esetében, akik a felvételinél számított tantárgyak valamelyikéből 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzatot kaptak, az igazgató dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmüket elutasítja, vagy az iskolai felvételi rangsor végén szerepelteti őket.

Ha az adott szakma képzési és kimeneti követelménye pályaalkalmassági vizsgálatot ír elő, akkor a “nem megfelelt” minősítést kapó jelentkező felvételi kérelmét elutasítjuk. A “megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban.

A pályaalkalmassági vizsgálatokról az adott tanévben kiadott felvételi hirdetményben tájékoztatjuk a jelentkezőket.

A tanulmányi terület további felvétel feltételei

Pályaalkalmassági vizsgálat: a Szépészet (0002) és a Rendészet-és közszolgálat (0003) tanulmányi területeken szükséges.

Aki a mérésen “nem megfelelt” minősítést kap, vagy azt nem teljesíti, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A „megfelelt” minősítés a továbbiakban nem befolyásolja a rangsort.

A pályaalkalmassági vizsgálat Rendészet és közszolgálat (0003) tanulmányi terület esetén fizikai képesség- és készségfelmérés. Szépészet (0002) tanulmányi terület esetén motivációs beszélgetés külön szabályait az érintett munkaközösségek állapítják meg 2023. november 24-ig, ezt követően ezeket megjelentetjük az iskola honlapján.

A pályaalkalmassági vizsgálat, illetve a képesség-és készségfelmérés helye az intézmény székhelye (3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.), időpontja:

 • Szépészet (0002) tanulmányi területen: 2024. március 4.   8:00-12:00 óra (pótnap: 2023. március 11.   8:00 óra)

A Szépészet ágazatra jelentkezőknél az alkalmassági elbeszélgetésen a tanuló rátermettségét, kommunikációs készségét és szakmai attitűdjét vizsgáljuk. A diák hozzon magával egy otthon elkészített munkát (fogalmazást, rajzot, kollázst, stb.), aminek témája: „A legboldogabb napom”. A diák hozza magával a bizonyítványát és az elkészített munkáját!

 • Rendészet és közszolgálat (0003) tanulmányi területen: 2024. március 5.   8:00-12:00 óra (pótnap: 2024. március 12.   8:00 óra)

A pályaalkalmassági felmérés részei:

Motivációs beszélgetés

Fizikai alkalmassági

A pályaorientációs alkalmassági elbeszélgetés keretén belül - beszélgetéssel és egyszerű, játékos feladatok megoldásával - vizsgáljuk a jelentkező:

pálya iránti elkötelezettségét,

életkornak megfelelő érettségét

szóbeli kommunikációs készségét (beszédzavar, beszédhiba nélküli)

felelősségtudatát, szabálykövető, magatartását.

A fizikai alkalmassági vizsgálat tartalma, kötelezően végrehajtandó mozgásformák:

Hanyattfekvésből felülés

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás

Hajlított karú függés

4x10 méteres ingafutás

Az alkalmassági vizsgálat lebonyolításához sportfelszerelés szükséges!

Kollégiumi elhelyezés

Az intézmény saját kollégiummal rendelkezik, mely egy helyen található az iskolával. Minden jelentkezőnek tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

A megújult szakmaleírásokat tartalmazó Tájékoztató füzet az alapszakmákról elérhetősége:

https://ikk.hu/hirek/megjelent-az-uj-szakmafuzet

Karriertervező kiadványunk elérhetősége: http://tervezdakarriered.hu/


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.

Telefon: +36 46 360 125 vagy 06 70 5036187

E-mail: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/018

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium