3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 

Tel: 46/360-125 - Fax: 46/562-239 

 OM: 203060 - info@szemere.sulinet.hu

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYAI

 

Quidquid discis, tibi discis!
(Bármit tanulsz, magadnak tanulod!)
Petronius

 

Az iskolai könyvtár tagja lehet az iskola minden alkalmazottja és tanulója. A beiratkozás díjtalan. A beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Személyi adatainak változását minden olvasónak kötelessége jelezni. A könyvtárat csak nyitvatartási időben lehet látogatni, a könyvtár ajtajára kifüggesztett nyitvatartási időben.

Az iskolai könyvtárban lehetőség van az állomány egyéni és csoportos használatára, tanórák és egyéb csoportos foglalkozások megtartására, a foglalkozások időpontját a könyvtárossal legalább egy héttel a tervezett program előtt előzetesen egyeztetni kell!

A könyvtárban tartott tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel.

Az iskolai könyvtár tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a pedagógusokat és tanulókat az iskolai munkához szükséges irodalom kutatásában. A tanórákhoz szükséges dokumentumanyag előkészítéséhez kérjük a kollégákat, hogy igényeiket a téma; a művek szerzője, címe, és darabszáma megadásával a teljesítés előtt két tanítási nappal adják meg.

Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók, illetve tanórára tanár által kölcsönözhetők:

 • a kézikönyvek
 • a folyóiratok
 • egyéb információhordozók (CD, DVD, stb.)

 

 

A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI:

Az iskolai könyvtár elsődleges feladata, hogy gyűjteményével és szolgáltatásaival az iskolában folyó oktató-nevelő munkát segítse. Ennek megfelelően a könyvtárhasználók számára lehetővé teszi teljes állománya egyéni és csoportos.

 • Olvasóterem használata - helyben használat
 • Kölcsönzése

 

Olvasóterem használata:

Csak helyben (olvasóteremben) használható dokumentumok

 • kézikönyvtári állományrész,
 • folyóiratok,
 • audiovizuális, multimédiás dokumentumok és
 • internet-használat.

A helyben használható dokumentumokat (lexikonok, kézikönyvek, atlaszok, folyóiratok) a szaktanárok és a tanulók egy-egy tanítási órára kölcsönözhetik ki. Az olvasóterem használatához tartozik az internet-használat.

 

KÖLCSÖNZÉS:

A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni. A beiratkozott olvasókról olvasói és kölcsönzési nyilvántartásokat kell vezetni. A kölcsönzés könyvkártyával történik, amelyet alá kell írni és el kell látni az aznapi dátummal, tanulók esetében az osztályt is fel kell tüntetni. A végleges nyilvántartású dokumentumok kölcsönzését a Szirén könyvtári programba is be kell vezetni.

Minden tanuló csak saját részére kölcsönözhet. Egy-egy alkalommal maximum 2 kötet könyv kölcsönözhető 2 hétre, kivételek ez alól a könyvtárból kölcsönzött, tartós használatú tankönyvek. Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni. Aki nem hozza vissza a könyvet, annak késedelmi díjat kell fizetnie. Az elveszített vagy megrongálódott könyveket pótolni kell, vagy pedig napi beszerzési áron (ennek hiányában antikvár áron) az olvasónak meg kell térítenie.

A KÖNYVTÁRBÓL 1 TANÍTÁSI ÓRÁRA –otthonfelejtett tankönyvek helyett- NEM LEHET TANKÖNYVET KIKÖLCSÖNÖZNI!

A tankönyveket a tanév utolsó tanítási hetéig vissza kell hozni a könyvtárba. A végzős tanulók számára a határidő a ballagás előtti utolsó tanítási hét.

Aki tanév közben valamilyen okból kimarad az iskolából, (pl. más iskolába iratkozik át) a távozása előtt minden külön felszólítás nélkül köteles rendezni a könyv- és tankönyvtartozását!

Aki elveszíti a kölcsönzött könyvet, annak a könyv forgalmi értékét meg kell térítenie.

 

A könyvtárban a jelenlévőktől kulturált, udvarias viselkedést várunk el.

 • A polcról levett könyvet használat után a könyvtárosnak kérjük átadni.
 • A könyvtárban nem lehet enni- és innivalóval bejönni.
 • A táskát és a kabátot az ajtó mellé kell lerakni!
 • A mobiltelefon használata tilos!

A könyvtár használatából időlegesen vagy véglegesen kizárható az a személy, aki a könyvtárhasználat szabályait megsérti.

 


 

ELÉRHETŐSÉGEK

OM: 203060

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címünk: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Központi számunk: 46/360-125

Titkárság: 46/365-912

Fax: 46/562-239

E-mail: info@szemere.sulinet.hu

 

 

Design by: www.diablodesign.eu