3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. 

Tel: 46/360-125 - Fax: 46/562-239 

 OM: 203060 - titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

2018. március 14., szerda 09:49

Miért vagyunk Tehetségpont?

Írta:

A Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma közel másfél évszázados múltra tekint vissza a szakképzés területén. Ez idő alatt számtalanszor változott képzési rendszerünk, ám azt a célt mindig szem előtt tartottuk, hogy olyan ismeretekkel vértezzük fel diákjainkat, hogy indulásukkor versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon.

Iskolánk szakoktatói és pedagógusai olyan szakemberekből kerülnek ki, akik maguk is éveken, évtizedeken keresztül szakmájukban dolgoztak és alkottak, így piacképes tudással rendelkeznek. Többen közülük a tehetséggondozás témakörében akkreditált továbbképzéseken vesznek részt, hiszen szívükön viselik a feltörekvő generáció becsvágyát. Természetesen különös figyelmet fordítanak saját személyiségfejlődésükre is, ilyen irányú továbbképzésen is részt vesznek, tudván azt, hogy a pedagógiai és a tehetséggondozói munkájukban kiemelten fontos saját mentális egészségük.

Iskolánk Pedagógia Programjában is szerepeltetjük a tehetséggondozást, kitérve részletesen tehetséggondozási módszereinkre, mint például: a tehetségek kiválogatása, külön csoportban való oktatása, versenyre való felkészítés (OSZTV, SZÉTV, SZKT, városi, megyei, kollégiumi versenyek). Számos szakkörrel állunk diákjaink rendelkezésére, mint például irodalmi önképzőkör, színjátszó kör, énekkar, sportkör. Vezetünk táncos kurzust, tantermi színházi előadásokat szervezünk (a gyerekek interaktívan bekapcsolódnak a darabba), Opera kaland, Szivárványhíd (Országos irodalmi levelezőverseny), Időutazó (történelmi verseny), Galériai foglalkozásokat tartunk (Nagy Kunszt), laborlátogatásokat szervezünk iskolánk tanulói számára.

Az utóbbi tanévekben megnövekedett a hozzánk érkező hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos diákok száma, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a felzárkóztatásukat. Részt veszünk az Útravaló-Macika programban is, melynek eredményeként sokuk egyéni mentorálásban részesülhet. E célból is keressük azokat a lehetőségeket, melyek gazdagíthatják diákéveiket, így örömmel veszünk részt pályázatírásban, keresve azokat a lehetőségeket, melyek egyébként számukra, szociális helyzetükből fakadóan elérhetetlen lenne. Így már második éve veszünk részt a diákjaink körében méltán népszerű ERASMUS+ pályázaton, melynek keretében több mint száz diákunk szerezhetett szakmai tapasztalatot Milánóban és Bécsben, valamint a Határtalanul! program keretében mintegy 60 tanulónk kirándulhatott és tanulhatott Erdélyben.

Lassan hagyománnyá válik nálunk az is, hogy volt Szemerés diákok látogatnak vissza hozzánk sikereik csúcsán egy közönségtalálkozó keretében, és élménybeszámolót tartanak diákjainknak attitűdjük transzformálása és motivációjuk felkeltése érdekében. Ilyen alkalmakkor láttuk vendégül többek között Deák-Bárdos Mihály Európa Bajnok birkózót, Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázót, vagy Lukács Ádám táncművészt

2018. március 14., szerda 09:50

Tehetségpontunk tervezett hatóköre

Írta:

Indulásként helyi-intézményi szintű tehetségpont alakítását tervezzük, tehát tevékenységünket Miskolcon kívánjuk folytatni. Tehetséggondozói munkánk fókuszában elsősorban intézményünk 9-14. évfolyama áll, de kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a 13-14-15. évfolyamos hallgatóinkra is, illetve az esti képzésekben résztvevőinkre. Az iskolánkban működő munkaközösségekre alapozzuk a Tehetségpont tevékenységét. Ezek a feladatok elosztását, az információáramlást, a koordinálást, a szervezést ill. a megvalósítást jelentik – ezen tevékenységben kulcsszerepet kapnak a munkaközösség vezetők, a mentortanárok és a kapcsolattartó. A tehetségazonosításnál az iskolapszichológus, és a mentálhigiénikus kollégáink munkájára számítunk.

Jelenleg is számos céggel, intézménnyel, egyesülettel állunk kapcsolatban, de számukat tehetségponttá nyilvánításunk után jelentősen bővíteni kívánjuk. Eddigi együttműködő partnereink a teljesség igénye nélkül:

• Takata

• Ilcsi Szépítő Füvek Kft.(Biokozmetikumok)

• Rendészeti Szakgimnázium

• ÉReTT

• Revlon, Lakmé, Londa, L’Oreal

• Dialóg Egyesület

• Miskolci Szakképzési Centrum

• B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

• Miskolci Nemzeti Színház

• Miskolci Galéria

• Miskolci Egyetem

Akkreditációnk után megteremtjük annak a lehetőségét, hogy az általunk megvalósuló tehetséggondozói rendszer tapasztalatait más oktatási intézmények is fel tudják használni.

2018. március 14., szerda 09:51

Konkrét elképzeléseink, programjaink

Írta:

Iskolánkban a 2016/2017-es tanévben indítottuk be először 9. évfolyamon a rendészeti ügyintéző szakgimnáziumi, és rendészeti őr szakközépiskolai szakirányt. Az első tanévben 1-1 osztályt, a második tanévben – a nagy érdeklődésre való tekintettel – 2, illetve 1 osztállyal indultunk. Mindenképpen fontosnak tartunk számukra egy lőtér kialakítását, hogy diákolimpiai részvételüket a lövészet sportágban elősegítsük. Önvédelmi szakkört tervezünk bevezetni a 10. évfolyamon tanuló rendészeti ügyintézőink számára, valamint a kiemelkedő jogi- és kommunikációs képességekkel rendelkező diákjainkat Perszimuláció, Perbeszéd és Érvelési Versenyeken indítanánk, együttműködve a Miskolci Egyetem jogi karával és a Miskolci Törvényszékkel. Tehetséges „rendészetis” gyerekeink gyenge oldalát is fejlesztenénk kommunikációs és személyiségfejlesztő tréningekkel.

Tehetséggondozó szakkörök indítását tervezzük fotós és kozmetikus szakmában, illetve a régi, már bevált és jól működőeket fent tartani, illetve újjáéleszteni kívánjuk.

Tovább szeretnénk bővíteni kapcsolati rendszerünket helyi és nemzetközi cégekkel, magánszemélyekkel, hogy diákjaink a tantervben nem szereplő, új, innovatív ismeretekkel, tapasztalatokkal bővíthessék tudásukat.

Szeretnénk a Szakma Kiváló Tanulója Versenyekre legalább megkétszerezni jelentkezőink számát, mert sajnos, jelenleg, diákjaink részéről, ebben az irányban gyenge motivációval küzdünk. Ennek érdekében népszerűsítő kirándulást tervezünk.

Célunk, hogy tehetségponttá alakulásunk után a fentiekkel kiegészítve működtessük eddigi jól bevált programjainkat, illetve szakköreinket. Folytatjuk az irodalmi önképzőkör, a színjátszó kör, az énekkar, és a sportkör működtetését. A jövőben is megszervezzük a tantermi színházi előadásokat, részt veszünk versenyeken, laborlátogatásokon, és továbbra is igyekszünk kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket.

2018. március 14., szerda 09:52

Tehetségpontunk fenntarthatósága

Írta:

A törvényesen biztosított feltételrendszert a jövőben is kiegészítjük a pályázatok adta lehetőségekkel tehetségpontunk tevékenységének fenntarthatósága érdekében. Feltétlenül számítunk az iskola alapítványának (A Tanulók Kiemelkedő Munkájáért ) támogatására. Számítunk a lakosság 1%-os felajánlására, az ehhez kapcsolódó kampányunk sikerességében, valamint a partnereinken keresztül elérhető vállalkozói, szponzori szférára pénzbeli, tárgyi és egyéb dologi felajánlásaira is, valamint tehetségfejlesztő, tehetséggondozó munkánkban eddigi segítőink, önkénteseink munkájára.

ELÉRHETŐSÉGEK

OM: 203060

Miskolci Szakképzési Centrum
Szemere Bertalan Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Címünk: 3529 Miskolc, Ifjúság utca 16-20.

Központi számunk: 46/360-125

Titkárság: 46/365-912

Fax: 46/562-239

E-mail: titkarsag_szemere@miskolci-szc.hu

 

 

Design by: www.diablodesign.eu