Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060/018

Központi telefonszám

+36 46 360 125

FELVÉTELI JEGYZÉK A 2021/2022. TANÉVRE

TECHNIKUM

Specializált gép és járműgyártás

0001

megnyit

Szépészet

0002

megnyit

Rendészet és közszolgálat

0003 megnyit

Sport

0004

megnyit

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Specializált gép és járműgyártás

0005

megnyit

Elektronika és elektrotechnika

0008

megnyit

Rendészet és közszolgálat

0009

megnyit

Szociális

0010

megnyit

 

 

 

KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 2021 - JOGORVOSLAT

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a középfokú felvételi eljárás keretében, az intézmény döntése ellen a nagykorú tanuló vagy a kiskorú tanuló törvényes képviselője (szülő, gyám vagy gondnok) a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást indíthat, a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37.§ (1). bekezdése alapján. ​

​A jogorvoslati kérelem benyújtás határideje: ​

•             elektronikus úton 2021. május 17. (személyes ügyintézés esetén is) ​

•             postai úton 2021. május 19. (kézbesítés határnapja) ​

  ​

Felhívjuk a figyelmét, hogy az eljárást megindító kérelmet érdeksérelemre, jogszabálysértésre vagy méltányosságra hivatkozással a Miskolci Szakképzési Centrum főigazgatójához címezve (3525 Miskolc, Széchenyi István utca 103.), de annak az intézménynek ​(Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 3529 Miskolc, Ifjúság útja 16-20.) a vezetőjéhez kell benyújtani, amely  a tanuló felvételi kérelmével kapcsolatos elsőfokú döntést hozta. 

A Jogorvoslat kérelem jelzett határidőn belül elektronikusan benyújtható a titkarsag_szemere@ miskolci-szc.hu címre.

Egységes letölthető dokumentum minta: Nyomtatvány a jogorvoslati kérelemhez