Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 360 125

Tájékoztatás ingyenes internet-hozzáférésről

 

Tisztelt Oktató! Tisztelt Szülő! Tisztelt Tanuló!

Tájékoztatjuk, hogy a MAGYAR KÖZLÖNY 247. számában (2020. november 14., szombat) megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) kormányrendelet. (Lásd: csatolmány)

A kormányrendelet 1. §-a szerint

(1) A helyhez kötött internet-hozzáférési szolgáltatás 30 napra (a továbbiakban: szolgáltatás) ingyenesen vehető igénybe a köznevelésben és a szakképzésben, nappali rendszerű nevelés-oktatásban és szakmai oktatásban, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelettel összhangban elrendelt tantermen kívüli, digitális munkarendben működő középfokú iskolával fennálló jogviszonyra tekintettel a 

(2) bekezdésben meghatározott jogosult által. (2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatás ingyenes igénybevételére jogosult

a) az előfizetéssel rendelkező tanuló vagy helyette előfizetéssel rendelkező törvényes képviselője, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult tanuló vagy törvényes képviselője erre jogosító jogcím alapján használja;

b) az előfizetéssel rendelkező pedagógus vagy oktató, vagy az a személy, akinek előfizetését a jogosult pedagógus vagy oktató erre jogosító jogcím alapján használja (a továbbiakban együtt: jogosult).

(3) A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül egy jogosultság alapján csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe.

 

3. § alapján (1) A jogosult az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét – lehetőség szerint elektronikus úton – jelzi a szolgáltató felé. (2) A jogosult büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy az ingyenes szolgáltatás igénybevételének feltételei fennállnak.

 

Bízunk abban, hogy ezen intézkedés életbe lépése segíti a gördülékenyebb digitális oktatást.

 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-ingyen-internet-jon-digitalis-oktatasban-tanuloknak?fbclid=IwAR3LDsumLbuCnPO0CsJclVPRW3kk0da5UO8ddTdntOWwGl-xvodz2EBpmag