Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 360 125

ÁLLÁSHIRDETÉS: MATEMATIKATANÁR

Miskolci Szakképzési Centrum

pályázatot hirdet

 

MATEMATIKA – BÁRMELY SZAKOS  OKTATÓ  

 

munkakör betöltésére.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, határozatlan idejű munkaviszony

 

A munkavégzés helye: Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum,

   Szakképző Iskola  és Kollégium

   (3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.)

           

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • Matematika szakos oktatói feladatok ellátása technikumban és szakképző iskolában.

 

Munkabér:

A munkabér alapja a hasonló munkakört betöltők átlagbére, valamint a felek közötti megállapodás

 

A munkakör betöltéséhez tartozó feltételek:

 

 • felsőfokú végzettség  (egyetem, matematika szakos középiskolai tanár)
 • felhasználó szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek,
 • cselekvőképes,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • magyar állampolgárság

A munkakör betöltéshez előnyt jelent:

 

 • matematika-kémia, vagy matematika-informatika, vagy matematika-fizika szakos középiskolai tanár
 • hasonló területen szerzett oktatási tapasztalat,
 • multimédiás táblák használata,
 • digitális oktatás terén szerzett tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésre vonatkozó igazolás,
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz.

 

A munkakör legkorábban 2020.09.07. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.08.28.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot kérjük elektronikus formában a titkarsag­_szemere@miskolci-szc.hu e-mail címre megküldeni, személyesen az intézmény titkárságára vagy postai úton a Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.)

 

Az elektronikus formátumnak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott iratokat, igazolásokat .pdf formátumban, a felsorolásnak megfelelően külön fájlban kell tartalmaznia.

Pályázat elbírálásának határideje: 2020.09.04

A pályázati kiírás közzétételének helye:

 • szakképzési centrum honlapja
 • szakképző intézmény honlapja
 • helyben szokásos módon

 

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el.